Rug -en Nekschool

Rug- en nekklachten vormen momenteel een belangrijk gezondheidsprobleem.
Veel mensen krijgen in hun leven ooit te maken met rug- of nekpijn.
Massage gecombineerd met actieve therapeutische revalidatie van rug- en nekaandoeningen leiden tot een snellere genezing en minder herval op langere termijn.