Cardiale Revalidatie

Deze therapie wordt meestal na hartoperaties (vb. bypass of klepvervanging) voorgesteld. Ze bestaat uit begeleide actieve oefentherapie waarbij verschillende parameters in de gaten worden gehouden.a