Neurologische Revalidatie

Neurologische letsels zijn letsels aan de hersenen, het ruggemerg of de zenuwen. Deze letsels kunnen aangeboren zijn of later ontstaan waaronder:

         CVA

         Parkinson

         Multiple Sclerose

         Dwarsleasie

         Amputatie

….

Het doel van de behandeling is erop gericht de gevolgen van de aandoening te beperken en te zorgen voor een beter functioneren in het dagelijks leven.

De training richt zich vooral op:

         Het verbeteren van de conditie

         Het verbeteren van kracht, stabiliteit en coördinatie

         Het verbeteren van lenigheid en snelheid