Neurologische Revalidatie

CVA, MS, Parkinson …
Neurologische letsels en aandoeningen zijn zeer verscheiden. CVA of hersenbloeding, verlammingen en verschillende spierziektes behoren tot deze revalidatievorm. Afhankelijk van de fase van het letsel wordt beoogd zenuwherstel te bevorderen en sequellen van de ziekte te minimaliseren.