Manuele Therapie

Manuele therapie is een verlengstuk van kinesitherapie.  Het is een behandeling die tot doel heeft de gewrichten beter te laten functioneren en de lichaamshouding -en bewegingen te verbeteren. De behandeling bestaat naast mobilisatie en manipulatie van gewrichten tevens uit het geven van instructies en adviezen.